Ernest Romanowski

przewodniczący

Julia Śliwowska
z-ca przewodniczącego

Paweł Zimka
skarbnik

Opiekun samorządu:
Kamil Lisowski

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura