Szkoła w Łazach powstała w 1922 r. i przez wiele dziesięcioleci mieściła się przy zbiegu ulicy Łączności i Alei Krakowskiej. Nowy budynek szkolny przy ulicy ks. Kanonika Słojewskiego 1 został oddany do użytku w 2002 roku. W kolejnym roku utworzono gimnazjum i powołano do życia Zespół Szkół, który szybko stał się świetnie rozwiniętą, bogato wyposażoną i wielokulturową placówką edukacyjną. W 2006 roku, na wniosek całej społeczności szkolnej, organ prowadzący nadał naszemu Zespołowi Szkół imię Jana Pawła II. Od roku szkolnego 2017/2018 szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach. W pierwotnej lokalizacji, przy ulicy Łączności 56 powstał nowoczesny budynek, w którym uczą się najmłodsi uczniowie. W tym samym roku Zespół Szkół został przekształcony w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II

Stałym priorytetem szkoły jest zapewnienie uczniom wysokiej jakości kształcenia. Otaczamy opieką zarówno dzieci zdolne, jak również uczniów o przeciętnych możliwościach oraz tych, którzy mają trudności w nauce. Nasi uczniowie mogą liczyć na profesjonalizm i życzliwość wszystkich pracowników szkoły, a w szczególności na specjalistyczną pomoc psychologów, pedagogów, reedukatorów, logopedów.

Zapewniamy naszym wychowankom możliwość nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. We współpracy ze szkołami z Niemiec i Francji organizujemy regularne wymiany. W ramach współpracy e-Twinning realizujemy wspólnie ze szkołami z całej Europy projekty edukacyjne. Dużą popularnością cieszą się liczne zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne. W szkole działa chór, który gromadzi liczne grono uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Swoimi występami uświetnia on uroczystości gminne i szkolne, zdobywa nagrody w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Organizujemy zajęcia w muzeach, galeriach sztuki, wyjazdy na spektakle teatralne i seanse filmowe, ucząc obcowania ze sztuką, wrażliwości i umiejętności dokonywania wyboru.

Zaplecze sportowe (hala i kompleks boisk) zapewniają naszym uczniom znakomite warunki do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Realizujemy projekty uczące zasad zdrowego odżywiania i zachęcające do aktywności fizycznej. Z inicjatywy rodziców we wrześniu 2006 roku powstał Uczniowski Klub Sportowy „Lolek”.

Oferujemy opiekę nad uczniami w ramach prężnie działającej świetlicy szkolnej, w której uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych kołach zainteresowań, wyjazdach edukacyjnych, uczyć się języków obcych, odrabiać lekcje pod okiem nauczycieli.

W codziennej pracy staramy się przekazywać uczniom uniwersalne wartości szerzone przez naszego Patrona takie jak: szacunek wobec drugiego człowieka, otwartość, empatię, dążenie do samodoskonalenia. Bierzemy udział w projektach propagujących postawy demokratyczne i obywatelskie. Staramy się uwrażliwiać uczniów na potrzeby drugiego człowieka, organizujemy liczne akcje charytatywne. W naszej szkole pamięć o tradycji jest wciąż żywa, m.in. dzięki działalności 247 szczepu Związku Harcerstwa Polskiego „Płomienie” im. Szarych Szeregów (zuchów i harcerzy). Ponadto bierzemy udział w rajdach historycznych, w konkursach piosenek patriotycznych, dbamy o lokalne miejsca pamięci.

Za działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą otrzymaliśmy w 2007 roku certyfikat jakości wg wymagań normy ISO.

Nieustannie doświadczamy wsparcia płynącego od Rodzin naszych uczniów oraz troski Samorządu Gminnego, dla którego rozwój edukacji jest zadaniem priorytetowym. Jesteśmy wdzięczni środowisku lokalnemu za liczne formy wspierania naszych uczniów i za wkład w rozwój szkoły.

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura