Aktualności

Nasza szkoła od kwietnia 2017 roku realizuje 2,5 letni projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Pakiet edukacyjny został opracowany przez ekspertów: dr hab. Małgorzatę Żytko, prof. UW, dr Alinę Kalinowską z UWM w Olsztynie i Ewę Kruk ze Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Ma on innowacyjny charakter dzięki odejściu od tradycyjnej „podręcznikowej” metody realizacji na rzecz pracy metodą projektu i jest ściśle związany z edukacją matematyczną i społeczną.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami Rodziców naszych uczniów uprzejmie informuję, że:

  1. kwota dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie uczniów klas 4 – 7 i klas gimnazjalnych we wszystkie materiały ćwiczeniowe wynosi 25 zł (pomniejszona o 1% - otrzymuje jst na pokrycie kosztów obsługi zadania),
  2. kwota ta będzie przeznaczona na pokrycie kosztu powielania materiałów ćwiczeniowych przygotowanych przez nauczycieli (zgodnie z art. 22ae ust. 11 ustawy o systemie oświaty, Dz.U. 2016 r. poz. 1943)

Szkoła nie może wymagać i nie wymaga od Rodziców zakupu zeszytów ćwiczeń.

 Magdalena Rogowska
wicedyrektor szkoły

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura

Template by JoomlaShine