31 stycznia br. ogłoszono wyniki XV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie
z okazji Roku Stanisława Moniuszki. Uczniowie klas 4, 5 i 6 z naszej szkoły zajęli w nim bardzo wysokie lokaty.

Podczas 67. posiedzenia Sejmu posłowie zdecydowali o  ustanowieniu 2019 r. Rokiem m.in. Stanisława Moniuszki dla upamiętnienia dwusetnej rocznicy urodzin tego niezwykłego człowieka: kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej, a także kochającego męża i ojca dziesięciorga dzieci. Posłowie podkreślili, że Stanisław Moniuszko był wzorem patrioty. „Utwory kompozytora do dziś stanowią inspirację dla wielu artystów, a w czasach jemu współczesnych tworzyły paletę barw, za pomocą której Polacy odmalowywali najpiękniejsze odcienie patriotycznych uczuć i narodowej tożsamości”.

Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz doradcy metodyczni zaprosili uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim literackim konkursie tematycznym.

Celem konkursu było poznanie życia i dokonań Gustawa Herlinga – Grudzińskiego (szkoły ponadgimnazjalne) i Stanisława Moniuszki (uczniowie szkoły podstawowej), a także zainspirowanie uczestników do doskonalenia umiejętności analizy i interpretacji dzieł kultury, Pozwalał on nie tylko poszerzyć wiedzę o biografii twórców: pisarza i kompozytora, ale również poznać ich zasługi dla utrzymania duchowej kondycji narodu w czasach walki o niepodległość Ojczyzny oraz wskazać na ponadczasowe wartości, zawarte w ich utworach.

Konkurs zainspirował uczniów do poszukiwań intelektualnych, ale też artystycznych, a w szczególności literackich. Uczestnicy z klas 4-6 szkoły podstawowej mieli zaprojektować i wykonać album na jeden z tematów: „Stanisław Moniuszko - twórca i czołowy przedstawiciel polskiej opery narodowej” lub „Stanisław Moniuszko - życie i twórczość”. Alternatywną propozycją było wykonanie plakatu według własnej koncepcji: „Stanisław Moniuszko -  jako… /np. mąż i ojciec, organista, kompozytor, nauczyciel”,

Adresatami konkursu były dzieci, a także młodzież szkolna z całej Polski. Szkołę podstawową w Łazach reprezentowali uczniowie zgłoszeni przez nauczycieli języka polskiego: Annę Łupińską i Krzysztofa Łupińskiego. Wysłane na konkurs pomysłowe, przepiękne albumy, z bogatym materiałem faktograficznym, często z własnoręcznie wykonanymi ilustracjami oraz oryginalne plakaty przyniosły uczniom z naszej szkoły liczne sukcesy. Sposób ujęcia tematu, rzetelny przekaz merytoryczny, atrakcyjna szata graficzna, własna interpretacja dokonań Stanisława Moniuszki – wszystko to sprawiło, że w konkursie liczni uczniowie z klas 4, 5 i 6 zostali laureatami I, II, III miejsca oraz zdobyli wyróżnienia.

Kategoria: album — uczniowie klas IV — VI SP

Laureaci
I miejsce — Nikola Janiak, klasa V b 

II miejsce — Antonina Kowalska, klasa VI b 
II miejsce — Stanisław Świątek, klasa V b
II miejsce — Sebastian Zięba, klasa VI b 
II miejsce — Jakub Żeleszkiewicz, klasa IV a 


III miejsce — Antoni Góralczyk, klasa IV a 
III miejsce — Wiktoria Iskra, klasa VI b 
III miejsce — Jagoda Krzesińska, klasa IV b 
III miejsce — Maksymilian Lipka, klasa V b 
III miejsce — Filip Pszczel, klasa V b

Wyróżnienia

Maja Zarzycka, klasa V b
Mateusz Żelezik, klasa IV b

Kategoria: plakat — uczniowie klas IV — VI SP

Laureaci
I miejsce — Maja Świtulska, klasa IV b
I miejsce — Michał Wojtaś, klasa V b 

III miejsce — Amelia Malicka, klasa IV b

Uroczyste zakończenie XV Konkursu Literackiego z rozdaniem nagród i dyplomów odbędzie się 22 lutego 2019 r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo) o godz. 12.00.
Gratulujemy!

Anna Łupińska

 

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura