Stanisław Świątek, uczeń klasy 5b zdobył wyróżnienie (IV miejsce) w XV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Stowarzyszenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów i Muzeum Niepodległości w Warszawie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty dla upamiętnienia tradycji polskiego skautingu w związku z Rokiem Harcerstwa.

Staś przygotowywał się do konkursu etapami, brał udział w spotkaniach, doskonalił umiejętności na warsztatach retorycznych organizowanych przez organizatorów konkursu. Swoje przemówienie wygłosił przed komisją Konkursu Krasomówczego w dniu 7 grudnia 2018 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej (Muzeum Niepodległości). Wskazując
na najważniejsze dla polskiego skautingu wartości, odwołał się do słów z piosenki pt. „Harcerskie ideały”:

,,/…/ Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie.
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą na ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny.
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy”.

Wystąpienia uczestników z klas 4 - 7 szkół podstawowych kończyły się znaczącymi słowami: „I wtedy zrozumiałam/łem, że: „Celem skautingu (harcerstwa) jest wyrabianie w młodzieży samodzielności i szlachetności, drogą zwalczania swych wad. /Ustawa skautowa/”. Mówcy przekonywali, że: „To zaszczyt być harcerzem”, adresując swe wypowiedzi
do młodych wstępujących do harcerstwa.

Trzeba zaznaczyć, że celem Konkursu Krasomówczego jest nie tylko zainteresowanie uczniów historią harcerstwa polskiego, upowszechnianie wiedzy o dokonaniach wybitnych Polaków: Andrzeja Małkowskiego –  twórcy skautingu w Piotrkowie Trybunalskim, Stefana Grota-Roweckiego, Wacława Lipińskiego i innych, ale także odkrywanie talentów oraz pielęgnowanie i doskonalenie sztuki oratorskiej uczniów.

Dlaczego warto poznawać zasady retoryki? Przyznano jej oficjalnie znaczącą rangę, wpisując jej kształcenie w nową podstawę programową. Warto we współczesnym świecie być skutecznym mówcą. To jeden ze sposobów osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Mowa jest formą działania i im lepiej opanuje się jej tajniki, tym skuteczniejsza będzie nasza aktywność. Dzięki znajomości kodeksu dobrego mówcy mamy szansę przekonać innych
do swoich racji. Możemy też zapanować nad naszymi gestami i mową ciała. Nauczymy się odróżniać argumenty logiczne od takich, które mają pozór wnioskowania logicznego i oddalają nas od prawdy. Jest szansa, że nauczymy się odróżniać argumenty rzeczowe od emocjonalnych i z łatwością będziemy odrzucać sądy erystyczne i nielojalne chwyty. To ważna umiejętność
w naszym codziennym życiu, kiedy mamy do czynienia z chaosem informacyjnym czy próbami manipulacji.

Przemawianie, kultura żywego słowa jest głównym narzędziem demokracji. Jednak sztuki przekonywania, umiejętności przemawiania, prowadzenia dyskusji i polemiki trzeba się uczyć. Braki w tej edukacji są zauważalne gołym okiem. Jak pisał Mirosław Korolko w artykule
„O potrzebie nauczania retoryki”: „Rozmówcy nawet z tzw. pierwszej półki przekrzykują się wzajemnie, przerywają w połowie słowa wypowiedź oponenta itp. Dlaczego tak się dzieje? Bo nikt ich nie nauczył w szkole „pięknie się różnić /…/”. [„Gazeta Szkolna”, nr 52 (146), 24.12.2002].

Dla sztuki mówienia – retoryki niezbędna jest sztuka myślenia – logika. Dlatego
w podstawie programowej wyeksponowane zostały takie treści jak np. „Uczeń uczestniczy
w rozmowie na zadany temat, wydziela jej części, sygnały konstrukcyjne wzmacniające więź między uczestnikami dialogu, tłumaczące sens; /…/ rozróżnia argumenty odnoszące się do faktów i logiki oraz odwołujące się do emocji; /…/ rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję”.

W starszych klasach uczniowie mają „funkcjonalnie wykorzystywać środki retoryczne oraz rozumieć ich oddziaływanie na odbiorcę; /…/  przeprowadzać wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; /…/ zgadzać się z cudzymi poglądami lub polemizować z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie; /…/ rozpoznawać i rozróżniać środki perswazji
i manipulacji w tekstach reklamowych, określać ich funkcję; /.../ rozpoznawać manipulację językową i przeciwstawiać jej zasady etyki wypowiedzi”.

Cieszymy się z sukcesu Stasia i chcemy zarażać innych jego poszukiwaniami. Proponujemy w II semestrze warsztaty z zakresu retoryki dla zainteresowanych uczniów z klas 4 -7. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uroczyste zakończenie XV Konkursu Krasomówczego odbędzie się 22 lutego 2019 r. o godz. 12.00  w Szkole Podstawowej nr 362 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ulicy Waleriana Czumy 8 w Warszawie (Bemowo).


Anna Łupińska

 

 

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura

Template by JoomlaShine