„Razem w Europie. Jeden cel” to motto aktualnego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2017-2019, finalistami którego została nasza szkoła wraz ze szkołą partnerską Marie-Curie Gymnasium z Neuss. W ramach tego konkursu uczniowie obu szkół w dniach 4-12 października 2018 r. zrealizowali projekt pod hasłem „ Hejtuj hejty”. Jego celem było zgłębienie w grupie międzynarodowej tematyki poświęconej różnorodności, poszanowaniu praw człowieka i kształtowanie postaw tolerancji.

Ma on być zachętą dla młodych ludzi do budowania społeczeństwa opartego na szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, światopoglądów i języków.  Realizując ten projekt młodzież podjęła wiele różnorodnych działań. Jednym z nich była „Akcja koszulki”, w ramach której młodzież umieściła na koszulkach hasła dotyczące szeroko pojętej różnorodności. Jednym z tych haseł było m.in. „Wszyscy śmiejemy się w tym samym języku”. Ubrani w te koszulki uczniowie pytali w  Warszawie napotkane osoby o opinie dotyczącą tych haseł. Podsumowaniem projektu było zorganizowanie debaty szkolnej „Laboratorium myśli”. W debacie udział wzięli uczestnicy projektu, uczniowie naszej szkoły, a także reprezentacje uczniowskie Szkoły Podstawowej w Mysiadle i Mrokowie. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Dominika Gaik, przedstawicielka Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz rodzice naszych uczniów reprezentujący różnorodne kręgi kulturowe. To dzięki tym rodzicom mogliśmy stworzyć „żywą bibliotekę”, w której nasza młodzież mogła bezpośrednio porozmawiać z nimi na tematy dotyczące różnorodności. Zwieńczeniem projektu i debaty było zaprezentowanie swoistego hymnu różnorodności, którego autorami są uczniowie. A oto jego dwie strofy:

Hey Guys, we are all the same.
Everyone is different in their own way.
Let them be themselves.

 

Hej, tutaj pełno tak
Ludzi, których nie zna jeszcze świat.
Poznaj, nie oceniaj.

                                                                                              

                                                                                             

Dzienniczek ucznia

ŁazyTV

Świetlica

Chmura

Template by JoomlaShine